Regler, takster mm.

Rebild Bibliotekernes reglement, takster og det med småt. 

Her kan du bl.a. læse om indmeldelse, betaling af gebyrer og lånetider.

 

Velkommen på Rebild Bibliotekerne

Her er alle velkomne. Du kan bruge biblioteket til at mødes med andre, læse avis, bruge internettet, skrive opgave eller lignende.

Hvis du vil låne bibliotekets materialer, skal du først oprettes som låner.

 

Sådan bliver du meldt ind

Voksne over 18 år kan blive registreret på to måder:

Børn under 18 år skal have tilladelse fra forældrene, og der skal tilknyttes en værge. Der er følgende muligheder:

  • Mød personligt op på biblioteket medbringende dit eget og barnets sundhedskort
  • Udfyld en særlig indmeldelsesblanket med underskrift. Find den nederst på siden eller hent den på biblioteket.
  • Opret barnet på hjemmesiden vha. NemID. Hvis du oplever problemer når du bruger telefon eller tablet, så prøv at gøre det fra en PC. Klik her for at oprette dit barn som bruger med NemID.

Det gule sundhedskort vil fungere som lånerkort, og børn kan få udleveret et separat lånerkort.

Hvis du flytter, får ny mailadresse eller mobilnummer, så giv os lige et praj, så vi kan ændre det i din profil. Mister du dit sundheds-/lånerkort er det meget vigtigt, at du giver os besked, så kortet ikke misbruges af andre.

 

Lånere med beskyttet adresse

Hvis du registrerer dig selv med beskyttet adresse, skal du henvende dig til personalet før du kan låne materialer eller benytte digitale tjenester. Det skyldes, at der skal tilføjes et kommunenummer, som kun kan gøres manuelt. Sker der ændringer i CPR-registeret vil bibliotekssystemet modtage en opdatering, og hvis du fortsat er beskyttet, vil det medføre at kommunenummeret fjernes. Henvend dig til personalet for at få sat kommunenummeret ind igen.

 

Hjemlån og fornyelse

Udlånstiden er afhængig af materialetype, men det vil typisk være 14 eller 30 dage. Du kan se på din udlånskvittering, din lånerstatus på vores hjemmeside eller i app'en "Biblioteket", hvornår det enkelte materiale skal afleveres.

Du kan forny et materiale to gange, hvis det ikke er reserveret af andre. Det kan du gøre via din lånerstatus på hjemmesiden, i app'en Biblioteket eller ved at kontakte os. Materialer, vi har skaffet til dig fra andre biblioteker, kan du ikke selv forny, men vi kan hjælpe dig med at sende en fornyelses-forespørgsel til biblioteket.

Du kan få tilsendt en sms eller mail 3 dage før lånetiden udløber. Skulle sms/e-mail-servicen fejle, er det stadig dit eget ansvar at aflevere til tiden. Gebyr bliver ikke slettet ved fejl på sms/e-mail-servicen.

Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens eget maskinel eller programmel i forbindelse med benyttelsen af lånte materialer

 

Gebyrer

Hvis lånetiden overskrides skal der betales gebyr. Taksterne beregnes efter materialernes afleveringsdatoer. Hvis flere materialer har fælles afleveringsdato, giver det kun ét gebyr.

Forsinkelse        Børn           Voksne

1-7 dage            0 kr.           10 kr.

8-14 dage          20 kr.         20 kr.

15-30 dage        50 kr.         50 kr.

Efter 30 dage ændres gebyret til 75 kr. og der kommer en erstatning på.

Vi sender en hjemkaldelse på mail eller pr. sms når din lånetid er overskredet med 7 dage. 

Gebyrerne bliver først oprettet, når materialerne er afleveret. Når gebyret er oprettet, eller når der er kommet erstatning på et materiale, bliver mellemværendet sendt til kommunen. Derefter vil du få tilsendt en faktura med digital post.

Du mister retten til at låne, hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyrer. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 8 dages varsel.

 

Betaling

Du betaler gebyrer og erstatninger på Mit Betalingsoverblik, som du finder link til på kommunens hjemmeside rebild.dk.

Klik her for at komme til mit betalingsoverblik, hvor du skal logge ind med MitID.

 

Erstatning og udelukkelse

Hvis du mister eller beskadiger et materiale, skal du erstatte det. Bemærk, at prisen kan ligge væsentligt over almindelige salgspriser på grund af ophavsretsforhold og udgifter til genanskaffelse, klargøring og administration. Fakturaen med erstatninger udsendes via Digital Post fra kommunen. 

Hvis et lånt materiale er bortkommet/beskadiget, er det en god idé at kontakte os straks, så du undgår eventuelle gebyrer og kun betaler erstatningen.

 

Internet, kopi og print

Du kan

  • låne bibliotekets computere til at gå på nettet
  • komme på wifi via en sms-kode. Vælg ”RebildGuest” og indtast dit telefonnummer
  • benytte kopimaskine, og printe fra bibliotekets computer
  • printe i farve på A4 papir (bemærk, at printeren er sat op til at printe på begge sider)

Det er ikke muligt at printe fra egen telefon, tablet eller PC, og pga. sikkerheden, er det ikke muligt at bruge dit eget USB-stik. Af hensyn til garantien på printeren, må du ikke medbringe dit eget papir.

Pris og betaling

2 kr. pr. kopi/print. (4 kr. hvis der er printet på begge sider).

Betal kontant eller med MobilePay på 444 230. Det er en hjælp for bogholderen, hvis du skriver ”print” i beskedfeltet.

 

Åbent hver dag fra kl. 9-21

I de tidsperioder, hvor personalet ikke er til stede, er der selvbetjening. Her kan du lukke dig ind med dit sundhedskort. Scan kortet i kortlæseren, og døren går op. Hvis du er under 14 år, skal du være sammen med en voksen.

Luk ikke andre ind i den selvbetjente åbningstid. Alle, der benytter biblioteket i den selvbetjente åbningstid, bliver registreret med oplysninger om navn og adresse.

Der er videoovervågning i hele åbningstiden som en kriminalitetsforebyggende foranstaltning. Videooptagelserne bliver behandlet efter gældende lov.

 

Biblioteket er for alle

Vi ønsker at alle borgere skal have mulighed for en god oplevelse på biblioteket - både i den betjente og selvbetjente åbningstid.

Derfor pas godt på biblioteket og respekter ro og orden. I modsat fald kan biblioteket bortvise en besøgende for en periode

 

Persondataloven

Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) og har desuden tavshedspligt.

Klik her for at læse mere om vores behandling af dine personlige oplysninger